Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

Wyniki oceny wniosków przez Radę

12.06.2014
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

6 czerwca 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim (ul. Złotostocka 27) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, która oceniła pod względem zgodności operacji z LSR oraz według lokalnych kryteriów 10 małych projektów złożonych w trakcie naboru trwającego od 12 maja do 26 maja 2014 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w tym 7 w ramach dodatkowych zadań oraz 3 w naborze ogólnym.DODATKOWE ZADANIA:

Lista rankingowa ocenionych operacji – małe projekty (na której znajdują się wszystkie ocenione wnioski) – pobierz


Lista ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania – małe projekty – pobierz 


NABÓR OGÓLNY:


Lista rankingowa ocenionych operacji – małe projekty (na której znajdują się wszystkie ocenione wnioski) – pobierz


Lista ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania – małe projekty – pobierz

Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w terminie 7 dni od umieszczenia pisemnej informacji o wynikach oceny (powyższych list) na naszej stronie internetowej (odwołanie należy złożyć bezpośrednio - osobiście w biurze Stowarzyszenia).


Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie – pobierz LGD Qwsi


Źródło: www.kamzab.pl