Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

Trening systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu ząbkowickiego

01.07.2014
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

Wojewoda Dolnośląski zarządził  przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego treningu akustycznego systemu ostrzegania mieszkańców, poprzez uruchomienie syren akustycznych OC  z uwzględnieniem następujących założeń:W treningu powiatowym uczestniczą wszystkie gminy i zakłady posiadające system ostrzegania i alarmowania (syreny OC).W treningu zostaną sprawdzone wszystkie syreny jednocześnie.Trening odbędzie sie w dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 12:00 "Alarm powietrzny"o godz. 12:04 "Odwołanie alarmu"


Źródło: www.kamzab.pl