Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

Szkolenie z rozliczania projektów w ramach działania Wdrażanie LSR

25.06.2014
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi" zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) dotyczące przygotowania wniosków o płatność.

 Szkolenie  skierowane jest do mieszkańców gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok - osób fizycznych (także do osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, OSP, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jst i instytucji kultury.
Szkolenie odbędzie się 25.06.2014 r. o godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Qwsi" w Ziębicach, ul. Stawowa 2a.


Formularz zgłoszeniowy - pobierz
LGD Qwsi


Źródło: www.kamzab.pl