Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

Ostateczne wyniki oceny wniosków przez Radę

25.06.2014
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z brakiem odwołań od decyzji Rady dokonanej podczas posiedzenia Rady w dniu 06.06.2014 r. w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie LSR, nie ma zmian na listach operacji wybranych z dnia 06.06.2014 r.

DODATKOWE ZADANIA:Lista rankingowa ocenionych operacji – małe projekty (na której znajdują się wszystkie ocenione wnioski) – pobierz


Lista ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania – małe projekty – pobierz 


NABÓR OGÓLNY:


Lista rankingowa ocenionych operacji – małe projekty (na której znajdują się wszystkie ocenione wnioski) – pobierz


Lista ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania – małe projekty – pobierz

 

Dokumenty zostaną przekazane do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w dniu 17.06.2014 r.LGD Qwsi
Źródło: www.kamzab.pl