Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

Konkurs fotograficzny - ˝Aktywna Ziemia Ząbkowicka˝!

08.08.2011
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" zaprasza wszystkich mieszkańców LGD do udziału w konkursie fotograficznym "Aktywna Ziemia Ząbkowicka", realizowanym w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Do konkursu można nadsyłać prace w kategorii: 
 
Aktywnie - turystycznie, sportowo i rekreacyjnie (wydarzenia i obiekty związane z turystyką aktywną na Ziemi Ząbkowickiej). 
 
Celem Konkursu jest promocja walorów turystycznych LGD „Qwsi", tj. 6 gmin Powiatu Ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śl., Ziębice, Złoty Stok. 
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej - szczegółowe informacje w regulaminie. 
 
Fotografie wraz z wersją elektroniczną należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie od 8 sierpnia 2011 r. do 15 listopada 2011 r. do Biura LGD mieszczącego się w Ziębicach - ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, tel. 74/8191213. 
 
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. 
 
Regulamin konkursu - pobierzKarta zgłoszenia - pobierz
Oświadczenia uczestnika konkursu - pobierz


LGD Qwsi

 


Źródło: www.kamzab.pl