Aktualności - Kamieniec Ząbkowicki

KLUB AA W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

25.06.2014
0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki swoją działalność rozpoczął KLUB ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AA).

Mitingi AA odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim II.

Źródło: www.kamzab.pl